Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δράση Τηλεϊατρικής στη Ρειχιά Λακωνίας 

Ολοκληρώνεται η παράδοση των Ιατρικών Αποτελεσμάτων στους κατοίκους της Ρειχιάς Λακωνίας στο πλαίσιο της Δράσης Τηλεϊατρικής που πραγματοποιείται από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας & Ανάπτυξης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Λίγα λόγια για τη δράση

Σκοπός του έργου είναι  η Ανάπτυξη Δράσεων Τηλεϊατρικής και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατοίκους  απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών του Νομού Λακωνίας. Η παροχή ιατρικής περίθαλψης σε περιοχές όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια με στόχο αφενός την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους αλλά και αφετέρου συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών.

Ανταποκρινόμενοι στις ανωτέρω ανάγκες, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Καρβέλης Ιωάννης, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας & Ανάπτυξης της 6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας και η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων σχεδίασαν και υλοποιούν το ανωτέρω πρόγραμμα, βοηθώντας στην πράξη τους συνανθρώπους μας που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.