Οι υποχρεώσεις προς την εφορία που πρέπει να τακτοποιηθούν έως αύριο

Τι πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες, για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα

Τις τελευταίες εκκρεμότητες και υποχρεώσεις του 2022 θα πρέπει να τακτοποιήσουν έως αύριο πολλοί φορολογούμενοι προς την εφορία προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Αναλυτικά

Α. Έως σήμερα, 30 Δεκεμβρίου θα πρέπει να εξοφληθούν:

 •  Η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος. Αυτό αφορά τους φορολογούμενους που δεν έχουν εξοφλήσει εφάπαξ τον φόρο.
 • H όγδοη δόση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πληρώσει εφάπαξ τον φόρο.
 • Η έκτη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό  αφορά τις επιχειρήσεις που έλαβαν κατά τη διάρκειας της πανδημίας ενίσχυση από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν το ποσό της ενίσχυσης της δόσης.

Τα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα: Έως σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  να υποβάλουν τα απαραίτητα τα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “Mybusiness support” για τις ενισχύσεις που έλαβαν από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής για να διορθωθούν τυχόν λάθη ή να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις προκειμένου να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού. Υπενθυμίζεται πως η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον η διαφορά του μέσου όρου προσωπικού κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από 1 μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε αρχικά) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ένα σχετικό παράδειγμα: μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου 1 μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Μετά τον επανυπολογισμό, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2022 διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται εκ νέου.

Εάν μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης του αριθμού εργαζομένων και την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, τότε θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό της επιστρεπτέας που έλαβε.

Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της ενίσχυσης του μέτρου θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ενώ επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης σημειώνεται πως η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

Αίτηση για τη χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ: Έως σήμερα γίνεται η υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέσεις σε νομικά πρόσωπα.

Β. Έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου:

 • Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Έως αύριο, 31 Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει οι  φορολογούμενοι να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις  προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με  έξτρα φόρο 22%. Συνεπώς τον φόρο αυτόν θα τον πληρώσουν εάν το ποσό των αποδείξεων λείπει στις φορολογικές δηλώσεις. Υπενθυμίζεται πως οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος είναι μεταξύ άλλων: τα παπούτσια, τα τσιγάρα, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, τα κοινόχρηστα
  ,τα ασφάλιστρα, τα τρόφιμα, τα ποτά, τα ρούχα.
 • Να υποβληθούν οι τροποιητικές δηλώσεις  για αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις, κάτι που αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξαρτήτως από το χρόνο που ανάγονται. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά.  Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.
 • Χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές: Φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβιώσεως ή αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν έως  αύριο. Η υποβολή μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty ή να υποβληθεί στην Εφορία.
 • Δηλώσεις από κληρονόμους: Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν έως αύριο  χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021.
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού: Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
 • Ανείσπρακτα ενοίκια: Υποβάλλεται έως αύριο τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

enikonomia