Ο άνθρωπος του Θεού στο Cinema Center

Πρόγραμμα προβολών

Από Πέμπτη 26/8 έως Τετάρτη 1/9, στο Cinema Center, θα προβάλλεται η ταινία Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ “MAN OF GOD”
Ώρες προβολών 7:30 μ.μ & 9:45 μ.μ.