Νοσοκομεία Λακωνίας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ και Οδοντιάτρων

5 θέσεις για το Νοσοκομείο Σπάρτης και 2 θέσεις για το Νοσοκομείο Μολάων

Σήμερα δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-23 απόφαση του Υπουργείου Υγείας με την έγκριση για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ και Οδοντιάτρων.
Το Γ.Ν. Λακωνίας, όπως και σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, έλαβε έγκριση για την προκήρυξη των ακόλουθων θέσεων:
Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) με βαθμό Διευθυντή
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄
Δύο (2) θέσεις Καρδιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση Παιδιατρικής με βαθμό Επιμελητή Β΄
Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Μολάων)
Μία (1) θέση Καρδιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση Ακτινολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄
Η διαδικασία εκκίνησης για την υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα από τον Φορέα, ενώ θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας.