Συνάντηση Νίκα με τους Μ.Γραφάκο – Κ.Χατζηδάκη για σημαντικά ζητήματα

Σήμερα στην Αθήνα συναντήθηκα με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, για θέματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, το φυσικό αέριο κτλπ. Στη συνέχεια, συνάντησα τον Υφυπουργό Έρευνας&Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα, για θέματα αρμοδιότητας του, που σχετίζονται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ