Νέοι πρότυποι Θάλαμοι Νοσηλείας στη Ν.Μ. Μολάων!

Ανακοίνωση Κωνσταντίνου Κορωνιού

Είχαμε δεσμευτεί να μεταμορφώσουμε τη Ν.Μ Μολάων σε ένα Περιφερειακό Νοσοκομείο – Πρότυπο, το κάνουμε πράξη!
Σήμερα ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό έργο, τη δημιουργία δύο πρότυπων θαλάμων νοσηλείας στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας!
Οι νέοι θάλαμοι προορίζονται για ασθενείς που χρήζουν αυξημένης Ιατρικής παρακολούθησης και είναι εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο υπερσύγχρονο Ιατρικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών.
Για την ανακαίνιση των θαλάμων χρησιμοποιήθηκαν αντιμικροβιακά υλικά δαπέδου και ειδικές αντιμικροβιακές βαφές, με αποτέλεσμα ο χώρος να εμφανίζει μείωση στο Αντιμικροβιακό φορτίο ανώτερη του 99% σε μόλις 2 ώρες την αρχική ώρα επαφής!
Επιπρόσθετα, στους νέους αυτούς ειδικούς θαλάμους, τοποθετήθηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη νοσηλεία βαρέως πασχόντων, όπως:
✔️ Αναπνευστήρες ΜΕΘ
✔️ Φορητοί Αναπνευστήρες
✔️ Μόνιτορ Συνεχούς Παρακολούθησης
Ζωτικών σημείων, με κεντρικό σταθμό
✔️ Αντλίες Έγχυσης Φαρμάκων
✔️ Ηλεκτρικές Κλίνες
Επιπρόσθετα, στους θαλάμους πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση των χώρων Υγιεινής, παρεμβάσεις στο φωτισμό και πλήρης συντήρηση του λοιπού εξοπλισμού τους! Ενέργειες οι οποίες όχι μόνο αλλάζουν την καθημερινότητα στη Ν.Μ Μολάων, αλλά θα ξαναδώσουν στους ασθενείς ένα αίσθημα αξιοπρέπειας και θα διευκολύνουν το έργο του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.
Η διαμόρφωση των θαλάμων ολοκληρώθηκε ύστερα από πρόταση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) και τη στήριξη του υπουργείου Υγείας, ενώ αξιοποιήθηκαν επίσης δωρεές και πόροι του Νοσοκομείου.
Έχοντας αναμορφώσει ολοκληρωτικά τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά για την παροχή υψηλής ποιότητας Υγειονομικών Υπηρεσιών στους κατοίκους της Νοτιοανατολικής Λακωνίας!