Νέο ωράριο λειτουργίας για τα φαρμακεία στην Αργολίδα

Ανακοίνωση Φαρμακευτικού Συλλόγου

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Φ.Σ. Αργολίδας στα έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φαρμακείων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Αργολίδας διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 -16.00

Οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις θα ισχύουν κανονικά.

Το έκτακτο αυτό νέο ωράριο θα ισχύσει από την Πέμπτη 26/3/2020 και για όσο θα διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Για το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδας

Η πρόεδρος                            Η γραμματέας

Κατσουλάκου Αριστέα         Κόλια Χριστίνα