Νέο Μουσείο Σπάρτης: Περι απαλλοτριώσεων στο ΧΥΜΟΦΙΞ

Με επιστολή τους προς το Τμήμα Απαλλοτριώσεων , Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων της Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει δρομολογηθεί η πληρωμή των τελευταίων απαλλοτριώσεων στο χώρο του οικοπέδου του ΧΥΜΟΦΙΞ, δεδομένου ότι έχει πλέον εκδοθεί η οριστική τιμή μονάδος από το Εφετείο και μετρά ο χρόνος των 18 μηνών εντός του οποίου πρέπει να γίνει η εξόφληση των απαλλοτριώσεων.
Αν δεν ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων εντός του προβλεπόμενου χρόνου, τότε η διαδικασία της κήρυξης της απαλλοτρίωσης θα ξαναρχίσει από το μηδέν και θα χρειαστούν πάλι αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωσή της. Είναι , λοιπόν, κομβικής σημασίας τόσο το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού , όσο και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων , να δρομολογήσουν το ταχύτερο δυνατόν την αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων.
Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί έγκαιρα το Υπουργείο Πολιτισμού στην παραπάνω υποχρέωσή του, τότε οι τοπικοί θεσμικοί φορείς ( Δήμος, Περιφέρεια) θα πρέπει να βρουν τους αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Συγκεκριμένα στην επιστολή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού , οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης αναφέρουν:
«Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων
Υπ’ όψιν Προϊσταμένου κ. Αθ. Δημητρού
Όπως προφανώς γνωρίζετε, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για τις υπολειπόμενες απαλλοτριώσεις στον χώρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο οικόπεδο ΧΥΜΟΦΙΞ.
Επειδή ο χρόνος ισχύος αυτής της απόφασης είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει ήδη δρομολογηθεί από την πλευρά του Τμήματος Απαλλοτριώσεων η πληρωμή του τιμήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσκτησης των σχετικών τμημάτων που απαλλοτριώθηκαν.»

Το ΔΣ του Σωματείου