Το νέο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Αργολίδας

Ανακοίνωση Φαρμακευτικού Συλλόγου

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Φ.Σ. Αργολίδας στα έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φαρμακείων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των
φαρμακείων της Αργολίδας διαμορφώνεται ως εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 -16.00. Οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις θα ισχύουν κανονικά. Το έκτακτο αυτό νέο ωράριο θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως ακριβώς έγινε και τον περασμένο Μάρτιο.