Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση στο Νέο Γήπεδο Γυθείου

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νέου Γηπέδου

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αν. Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο, ολοκληρώθηκε εντός δύο μηνών έργο αρχικού προϋπολογισμού 185.000,00€, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νέου Γηπέδου Γυθείου.

Περιλάμβανε κατάλληλη διαμόρφωση, ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου και οριοθέτηση αυτού. Έκπτωση στο διαγωνισμό, 37,85%.