Νέο ΔΣ στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μολάων

Πώς διαμορφώνεται το νέο διοικητικό σχήμα

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων και ακολούθησε η διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων, θέτει ως προτεραιότητα του, τους κυνηγούς -μέλη του Συλλόγου του και την προστασία της φύσης και του θηράματος της περιοχής ευθύνης του.

Δεσμεύεται απέναντι στα μέλη του, ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Με εκτίμηση εκ του Δ.Σ.

-Ο-                                                       -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ