Νέο ΔΣ στο περιφερειακό τμήμα του ΟΕΕ

Πώς διαμορφώνεται η νέα διοικητική σύνθεση

Με σεβασμό των θεσμικών διαδικασιών και της εκλογικής βούλησης των μελών του, που εκφράστηκε στα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2019, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του 11ουΠεριφερειακού Τμήματος Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως κάτωθι :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               : ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     : ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ : ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ                                          : ΛΥΤΡΙΒΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΔΕΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ