Νέα διακοπή ρεύματος στη Λακωνία

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο , θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2024 από ώρας 08:00 έως 08:30 και από 15:00 έως 15:30 στις Περιοχές: ΜΕΛΕΤΙΝΗ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, ΑΡΝΑ, ΛΕΗΜΟΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ, ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2024 από ώρας 08:00 έως 15:00 στις περιοχές: Ποταμιά, Γοράνοι, Πολοβίτσα, Λιαντίνα, Βασιλική, Βασιλάκι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για τις παραπάνω διακοπές.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ