Μετάθεση προθεσμιών και παράταση για μητρώο POS

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λακωνίας

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταθέτουν τις καταληκτικές ημερομηνίες της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, της δήλωσης των επιχειρήσεων για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν και της απόσυρσης των ΕΑΦΔΣΣ. Επιπλέον εισάγονται βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Πιο συγκεκριμένα:

Για το έτος 2022

 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.12.2023
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 31.1.2024
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.1.2024
 • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.3.2024

Επιπλέον εισάγονται σχετικές βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Εισάγονται νέοι Τύποι Παραστατικών για τη διασύνδεση των POS και συγκεκριμένα η Απόδειξη Είσπραξης POS και η Απόδειξη Επιστροφής POS και για την εστίαση το Δελτίο Παραγγελίας
 • Παρέχεται δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης εντός μηνός για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και εντός τριμήνου για τους τηρούντες απλογραφικό
 • Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση QR code από την 1.1.2024 για τα παραστατικά που εκδίδονται με ERP
 • Χρόνος διαβίβασης δεδομένων απώλειας διασύνδεσης εντός μίας ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης
 • Παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων εξόδων 2022 και 2023 με Τύπο Παραστατικού 14.30 για τα οποία ο Λήπτης έχει αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης

Ταυτόχρονα, με σειρά Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

 • Δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν.
 • Ορίζεται η διαδικασία συγκατάθεσης των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ για την χορήγηση στοιχείων ΦΗΜ που διαθέτουν για την ενημέρωση των Παρόχων POS.
 • Δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 29.2.2024 για την απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ