Μεγάλη έλλειψη Κοινωνικών Λειτουργών στην Πελοπόννησο

Σημαντικές συναντήσεις του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων για την ανάδειξη του ρόλου των  Κοινωνικών Λειτουργών στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής καθώς και των ανεπαρκειών του συστήματος Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας συναντήθηκε στην Τρίπολη την Δεύτερα 29-4-2024   με τον περιφερειάρχη κ. Πτωχό , τον δήμαρχο της πόλης κ.Τζιούμη, την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ.Κορώνη-Παπαντωνίου καθώς και με τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της περιφερειακής ομοσπονδίας Πελοποννήσου των Ατόμων με Αναπηρία  κ.Καραλή.

Η συζήτηση με τους παραπάνω φορείς στους οποίους παραδώσαμε και σχετικά υπομνήματα, επικεντρώθηκε στην μεγάλη έλλειψη Κοινωνικών Λειτουργών στις Κοινωνικές Υπηρεσίες  των Δήμων, στην εκπαίδευση, στα Πρωτοδικεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στις  κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφερειακών ενοτήτων  που είναι επιφορτισμένες μεταξύ άλλων με την αναδοχή και την τεκνοθεσία, όπου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις.

Σε όλους τους τομείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας καταγράφονται από τις χαμηλότερες αναλογίες Κ.Λ. ανά ωφελούμενο. Τα δεδομένα  υπερβαίνουν παντού, κατά πολύ τόσο τα Ευρωπαϊκά όσο και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του Κράτους Πρόνοιας. Τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται και αξίζουν.

Σε μια περίοδο όπου γεγονότα έμφυλης  βίας, κακοποίησης παιδιών ,  σχολικού εκφοβισμού και παραβατικότητας των ανηλίκων βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας η πρόληψη και  έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών προϋποθέτει στελέχωση όλων των κοινωνικών  υπηρεσιών με επιστημονικό προσωπικό καθώς και τη δημιουργία  νέων  δομών για την προστασία των ευάλωτων πολιτών, που βρίσκονται σε κίνδυνο, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και του νέου ΕΣΠΑ.
Στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι άμεση η ανάγκη για την δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας,  αφού είναι η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα,  χωρίς το ανωτέρω κέντρο.

Όσον αφορά τα άτομα με Αναπηρία τα αιτήματα αφορούσαν την προσβασιμότητα καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τέλος, ζητήσαμε από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκήσουν πιέσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων,  ώστε η  επίσημη Πολιτεία με επείγουσες διαδικασίες να προχωρήσει σε προσλήψεις  μόνιμων Κοινωνικών Λειτουργών και τη μονιμοποίηση των Συμβασιούχων  των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Καταπολέμησης της Φτώχειας, των συμβασιούχων στον ΕΟΔΥ και όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν κενά σε όλο το σύστημα κοινωνικής φροντίδας.

Εκ του Περιφερειακού Συμβουλίου