Με 4.450.500 ευρώ επιχορηγούνται έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης στο ν. Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την Δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.
Ανάμεσα στις προτάσεις που επιλέχθηκαν είναι η ΔΕΥΑ Καλαμάτας που χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.498.500 ευρώ, ο δήμος Πύλου Νέστωρος, που χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.483.111 ευρώ και ο δήμος Μεσσήνης που χρηματοδοτείται με 1.469.260 ευρώ.
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.
Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.
Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας

Κοζομπόλη Παναγιώτα
Κωνσταντινέας Πέτρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ