Λακωνία | Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Πέμπτη

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την M.ΠΕΜΠΤΗ 02/05/2024:

1)Τις ώρες 08:30 έως 12:30 στην περιοχή ΣΚΑΜΝΑΚΙ

2)Τις ώρες 12:30 έως 14:00 στην περιοχή ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

3)Τις ώρες 14:00 έως 15:00 στην περιοχή ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για τις παραπάνω διακοπές.