Κρητικός: «Στα 34,9€ η συνδεδεμένη στο πορτοκάλι»

Τροποποιήθηκε το ύψος της ενίσχυσης

Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τροποποιείται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πορτοκάλι χυμοποίησης, για το έτος ενίσχυσης 2023 και ανέρχεται πλέον στα 34,9 € ανά στρέμμα, από 21,84 ανά στρέμμα που είχε καθορισθεί με την Υπουργική Απόφαση της 26ης Απριλίου.

«Πρόκειται για σημαντική αναπροσαρμογή, σε μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι –συνεπεία πολλών παραγόντων- απώλειες των παραγωγών», επισήμανε ο βουλευτής Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός.