Κρητικός: Μεταξύ των στόχων η λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Γυθείου

Άμεσα στη Λακωνία η Ζέττα Μακρή

Ο βουλευτής Λακωνίας επισκέφθηκε την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή.

Βασικό θέμα της συνάντησής υπήρξε η λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Γυθείου. Ο κ. Κρητικός υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία της ειδικότητας των εκπαιδευτών οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής. Η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή αναγνώρισε την αναγκαιότητα του αιτήματος, και δήλωσε πως είναι μέσα στις προθέσεις του Υπουργείου η αύξηση των ειδικοτήτων. Η κα. Μακρή εξήγησε πως είναι βασική προτεραιότητα τόσο του Υπουργείου, όσο και της Κυβέρνησης συνολικά, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, του παιδαγωγικού περιεχομένου και των οδηγών κατάρτισης. Αποτελεί κεντρικό στόχο, σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό rebranding της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επ’ωφελεία τόσο των ίδιων των σπουδαστών, όσο και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, με παράλληλη ενίσχυση της οικονομίας και σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, ο βουλευτής μετέφερε το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας της Λακωνίας, πως οι κοινωνικοί εταίροι της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδίως οι συνεταιρισμοί και τα επιμελητήρια, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται για τη στήριξη και ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή αποδέχθηκε την πρόσκλησή του κ. Κρητικού να επισκεφθεί τη Λακωνία, τις εκπαιδευτικές δομές και τους κοινωνικούς εταίρους, για να αποκτήσει προσωπική εμπειρία των αναγκών που υπάρχουν, αλλά και για να σημάνει με την παρουσία της την προτεραιότητα που η ίδια δίνει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.