Κρητικός: Ανοίγει ο δρόμος για σύσταση γραφείου διαβατηριακού ελέγχου στη Νεάπολη

Ερώτηση του βουλευτή Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ανοίγει ο δρόμος για σύσταση Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου στο Λιμένα Νεάπολης, μετά και την Ερώτηση που κατέθεσε στις 11/3 ο βουλευτής Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Ο κ. Κρητικός αιτιολογούσε την αναγκαιότητα σύστασής του, δεδομένου ότι ο Αστυνομικός Έλεγχος των περιπτώσεων που χρήζουν διαβατηριακού ελέγχου και εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μονεμβασίας, διενεργείται από την πλησιέστερη Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων και συγκεκριμένα το Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου. Υπογράμμιζα πως με τα παρόντα δεδομένα, ο έλεγχος καθίσταται χρονοβόρος και δυσλειτουργικός.
Η απάντηση που έλαβε πρόσφατα, από τον Υφυπουργό ΠΡΟ.ΠΟ., Ανδρέα Νικολακόπουλο, συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
Τα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.), είτε μόνιμα είτε προσωρινά, πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε υποδομές, προσωπικό και εξοπλισμό. Από ολοκληρωμένη Μελέτη που καταρτίσθηκε για τα νομοθετημένα Σ.Σ.Δ., εντός των οποίων περιλαμβάνεται και ο Λιμένας Νεάπολης, προκύπτει ότι κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτιριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.
Η Μελέτη διαβιβάστηκε, αρμοδίως, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, ενώ απεστάλησαν στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου σχέδια για τη διαμόρφωση των υποδομών του, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και αξιολόγησης από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, με παράλληλη έγγραφη ενημέρωση του Διαχειριστικού Φορέα του λιμένα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς), για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

🖌️Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του λιμένα Νεάπολης, θα εκδηλωθούν από το Αρχηγείο όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εν λόγω Σ.Σ.Δ., μέσω της ενίσχυσης του Α.Τ. Βοιών με το απαραίτητο προσωπικό και τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.Στις 11/3 κατέθεσα Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αντικείμενο αυτής την πρόταση σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου, με έδρα τη Νεάπολη.

Τονίζω πως αναφέρομαι στις περιπτώσεις αστυνομικού ελέγχου αλλοδαπών ναυτικών που πρόκειται να ναυτολογηθούν ή να απολυθούν, καθώς και των συγγενών τους που επιβαίνουν σε φορτηγά πλοία και προσεγγίζουν σε μη νομοθετημένα σημεία.

Εξηγούσα την αναγκαιότητα σύστασής του, δεδομένου ότι ο Αστυνομικός Έλεγχος των περιπτώσεων που χρήζουν διαβατηριακού ελέγχου και εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μονεμβασίας, διενεργείται από την πλησιέστερη Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων και συγκεκριμένα το Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου. Υπογράμμιζα πως εύλογα ο έλεγχος καθίσταται χρονοβόρος και δυσλειτουργικός.

Η απάντηση που έλαβα από τον Υφυπουργό ΠΡΟ.ΠΟ., Ανδρέα Νικολακόπουλο συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
Τα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.), είτε μόνιμα είτε προσωρινά, πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε υποδομές, προσωπικό και εξοπλισμό. Από ολοκληρωμένη Μελέτη που καταρτίσθηκε για τα νομοθετημένα Σ.Σ.Δ., εντός των οποίων περιλαμβάνεται και ο Λιμένας Νεάπολης, προκύπτει ότι κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτιριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.
Η Μελέτη διαβιβάστηκε, αρμοδίως, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, ενώ απεστάλησαν στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου σχέδια για τη διαμόρφωση των υποδομών του, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και αξιολόγησης από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, με παράλληλη έγγραφη ενημέρωση του Διαχειριστικού Φορέα του λιμένα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς), για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του λιμένα Νεάπολης, θα εκδηλωθούν από το Αρχηγείο όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εν λόγω Σ.Σ.Δ., μέσω της ενίσχυσης του Α.Τ. Βοιών με το απαραίτητο προσωπικό και τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου.