«Κυβέρνηση & μεγάλο-εταιρείες απεργάζονται την επαγγελματική μας εξαΰλωση»

Ανακοίνωση Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι εδώ και καιρό κυβέρνηση και μεγάλο-εταιρείες του κλάδου απεργάζονται την επαγγελματική μας εξαΰλωση .

Οφείλουμε στον εαυτό μας, στις οικογένειες μας, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, να δηλώσουμε ότι δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Το μόνο πια που έχει απομείνει, είναι η αξιοπρέπεια μας. Δεν μπορούμε να την απαρνηθούμε κι αυτή.

Διεκδικούμε άμεσα:

1. MY DATA: Αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε μόνο των εσόδων. Να μην εφαρμόζεται η επιβολή προστίμων. Να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα προβλήματα των δικτύων επικοινωνίας που επηρεάζουν την διαβίβαση, όταν γνωρίζουμε ότι η μισή Ελλάδα δεν υποστηρίζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών.

2. Εξορθολογισμό όλων των αβάστακτων και επώδυνων προστίμων. Δραστική μείωση των αυτοτελών προστίμων τουλάχιστον στο 1/3 του σημερινού ορίου

3. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας. Αναστολή τουλάχιστον σε πρώτη φάση του ν. 5073/2023 για τα εισοδήματα του 2023, έως την πλήρη κατάργησή του.

4. Όχι στο «κλείδωμα » των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος.

5. Άμεση απενεργοποίηση του ν. 4557/2018 με την προοπτική της κατάργησής του. Ανάκληση των εντολών ελέγχου σε λογιστές.

6. Υποχρεωτική σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, επιχειρήσεων και ιδιωτών από αδειοδοτημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό, με παράλληλη κατάργηση των υφιστάμενων ορίων.

7. Πραγματική θεσμοθέτηση της άδειας ασθένειας, εγκυμοσύνης και λοχείας, με βάση τις ιατρικές βεβαιώσεις και τα ιατρικά πρωτόκολλα. Επιπλέον για το διάστημα ασθένειας, εγκυμοσύνης ή λοχείας , χορήγηση επιδόματος ασθένειας, εγκυμοσύνης και

λοχείας και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων .

8. Καθιέρωση του μήνα Αυγούστου ως περιόδου αδείας και ανάπαυσης του κλάδου με μετάθεση εντός του Σεπτεμβρίου των δηλωτικών υποχρεώσεων Υ.Ο & Εργασίας.

9. Άμεση ενημέρωση των στοιχείων από το Υπ. Οικονομικών με τους κωδ. Taxis: στο ΓΕΜΗ, τις τράπεζες και όλα τα Υπουργεία (ενοποίηση όλων των πλατφορμών).

10. Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

11. Έλεγχο της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας και του κόστους της ενέργειας, αφού είναι θέματα που αγγίζουν και στραγγαλίζουν και τον κλάδο μας, όπως όλους τους κλάδους των επαγγελματιών.

12. Άνοιγμα έγκαιρα της εφαρμογής των ΔΦΕ και να δίδονται σαφής οδηγίες όταν αλλάζουν τα έντυπα. Να τηρείται η θεσμοθετημένη 4μηνη προθεσμία από την ημερομηνία οριστικής ενημέρωσης από όλους τους φορείς που υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις ΔΦΕ (ΕΛΓΑ, ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ κ.λ.π.)

13. Η Ηλεκτρονική κάρτα να ισχύει για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων(όριο μικρών επιχειρήσεων).

14. Κατάργηση ετήσιου πίνακα προσωπικού.

15. Κατάργηση υποβολής πίνακα σε περίπτωση νομοθετικής αύξησης μισθών ή υπογραφής σύμβασης. Να γίνεται έλεγχος μέσω της ΑΠΔ.

§ Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες χρειάζονται στήριξη και δίκαιο φορολογικό σύστημα και όχι στοχοποίηση και επιπλέον άδικα φορολογικά βάρη.

Στηρίζουμε την κινητοποίηση και συμμετέχουμε στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕΑ την Παρασκευή 12/4 και ώρα 13.00 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών Καραγεώργη Σερβίας 10.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο