Προσοχή | Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Λακωνία την Παρασκευή

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για το Δήμο Ευρώτα, Δήμο Μονεμβάσιας και Δήμο Ελαφονήσου ΠΕ Λακωνίας.
Δεδομένης της κατηγορίας κινδύνου 4 συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο.
Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και σε όσους απασχολούνται στην ύπαιθρο να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
Να τηρούν τις απαγορευτικές διατάξεις κυκλοφορίας οχημάτων σε Δασικές περιοχές σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 149754/1157/30-5-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με ΑΔΑ: 6Γ3Δ7Λ1-ΝΨΟ. Οι περιοχές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. Γ.Α 173889/234/2-7-2018 ΑΔΑ: Ψ0ΦΣ7Λ1-1ΓΔ της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας.