Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Sparta City Ultra 2024

Από το Σάββατο 17-02-2024 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 18-02-2024 και ώρα 19:00.

  Λόγω διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTRA” 2024 από το Σάββατο 17-02-2024 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 18-02-2024 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης αυτών στις παρακάτω οδούς στην Σπάρτη:

  α) Κ. Παλαιολόγου [και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα διαζώματα στάθμευσης] από τη διασταύρωση της με την οδό Τριακοσίων (Δημοτικό Στάδιο) έως και τη διασταύρωση της με την οδό Λυκούργου.

  β) Ηρακλειδών από τη διασταύρωση της με την οδό Γκορτσολόγου έως και τη διασταύρωση της με την οδό Κ. Παλαιολόγου.

  γ) Θερμοπυλών [και στα δύο ρεύματα αυτής] από τη διασταύρωση της με την οδό Γκορτσολόγου έως και τη διασταύρωση της με την οδό Αγίου Νίκωνος.

  δ) Των 118 από τη συμβολή της με την οδό Κ. Παλαιολόγου έως και τη διασταύρωση της με την οδό Αγίου Νίκωνος.

  ε) Διοσκούρων από τη διασταύρωση της με την οδό Γκορτσολόγου έως και τη διασταύρωση της με την οδό Αγίου Νίκωνος.

  στ)  Βρασίδου από τη διασταύρωση της με την οδό Γκορτσολόγου έως και την διασταύρωση της με την οδό Αγίου Νίκωνος.

  Κατά τις ώρες εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς  σύμφωνα με την ισχύουσα σήμανση.

  Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων στις ανωτέρω οδούς και να χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτικές οδούς τις οδούς Αρχιδάμου και Λεωνίδου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Eκ του Δήμου