Έξι νέες θέσεις για το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη

Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται για τις ιατρικές μονάδες του Λακωνίας

Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται για τις ιατρικές μονάδες του νομού μας. Αυτή τη φορά για το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, καθώς εγκρίθηκαν έξι (6) νέες θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού και συγκεκριμένα: δύο (2) ΔΕ Νοσηλευτικής, δύο (2) Νοσηλευτών / βοηθών νοσηλευτικής, μία (1) ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας και μία (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων.
Η έγκριση αυτή έρχεται ως συνέχεια μίας σειράς γεγονότων, τα οποία στο τέλος οδηγούν στην πλήρη αναβάθμιση των ιατρικών μονάδων του νομού μας, έτσι ώστε το αίσθημα ασφάλειας και η ποιότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης να ανέβει ουσιαστικά σε νέο επίπεδο.
Προχωράμε δυνατά για τη συνολική αναβάθμιση των δομών Υγείας της Λακωνίας!