Κατεπείγουσα συνεδρίαση για την Παλαιολόγου ζητά η Τζανετέα

Τι αναφέρει στο αίτημά της η επικεφαλής της παράταξης Σπάρτη - Νέα Πορεία

Κ. Πρόεδρε,
ως επικεφαλής της παράταξης “Σπάρτη- Νέα πορεία”, με αφορμή την από 13-2-2024 απόφαση του Τεχν. Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περ. Πελοποννήσου επί της ένστασης της Αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ» περί έκπτωσης της από το έργο ’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ’, σας καταθέτουμε αίτημα για κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σπάρτης, με θέμα: “Ενημέρωση για την από 13-2-2024 απόφαση του Τεχν. Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων της Περ. Πελοποννήσου. Ενημέρωση επί των επόμενων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορούν το έργο ’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ’. ”

Το αίτημα υποβάλλεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρθ. 3, παρ. 3β (όποτε το απαιτούν τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις) και 3δ (όποτε το ζητήσει μία παράταξη του ΔΣ), του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.
Σπάρτης.