Καταστατική Γ.Σ & Κοπή Βασιλόπιτας από τους προπονητές Λακωνίας

4 Μαρτίου και ώρα 19.00

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λακωνίας, αφού έλαβε υπόψη, το με αριθμό Πρωτ. 588/06-02-2024, έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), για την Άμεση Τροποποίηση των Καταστατικών των Συνδέσμων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΟ, αποφάσισε την προκήρυξη Κταστατικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το καταστατικό και την απόφαση της Ε.Ε., καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Λακωνίας σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο Μενελάιον – Κων. Παλαιολόγου 91 Σπάρτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση είναι Έκτακτη-Καταστατική με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι : Α) Τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΟ.

Θα ακολουθήσει η Κοπή Βασιλόπιτας των Μελών του Συνδέσμου μας.

ü Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν διπλώματα UEFA και έχουν ακολουθήσει τις διαδικασίες αναθεωρήσεων-εξομοιώσεων της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ και είναι ταμειακώς ενήμερα για το τρέχον έτος 2023-2024.

ü Τυχόν ταμειακές εκκρεμότητες μπορούν να τακτοποιηθούν στην αίθουσα πριν την έναρξη της Συνέλευσης.