Κατάργηση όλης της άχρηστης γραφειοκρατίας ΤΩΡΑ!

'Ενωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Ό,τι στοιχεία είναι περασμένα στο Myschool από τις σχολικές μονάδες να αντλούνται από εκεί, και να μην ζητούνται να υποβάλλονται εντύπως από αυτές.
2. Όλα τα βιβλία των σχολικών μονάδων να τηρούνται με ψηφιακό τρόπο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ΠΔ 79/2017, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
3. Κατάργηση των έντυπων παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.
4. Ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας χορήγησης αδειών με κατάργηση όλων των εντύπων.