Κάστρο Μονεμβασιάς | Στο Ταμείο Ανάκαμψης το αναβατόριο

Μια ακόμα μεγάλη μέρα για το Δήμο Μονεμβασίας | Ένα έργο προϋπολογισμού 6,8 εκατομμυρίων ευρώ

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.  Θεόδωρο Σκυλακάκη,  η απόφαση χρηματοδότησης (ΑΔΑ: ΨΨΖΩΗ-ΦΕΤ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα» συνολικού προϋπολογισμού 6.800.360,00 €.

Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε την προμελέτη του έργου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. και  εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη για την πολύτιμη βοήθειά της και την καλή συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου κατά τη διαδικασία  ωρίμανσης  του έργου,  το Γενικό Γραμματέα κο Γιώργο Διδασκάλου, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη για την ένταξή του.

Η πράξη αφορά: α) Στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Αναβατορίου – Τελεφερίκ αντιστρεπτής λειτουργίας στο κάστρο της Μονεμβασιάς, β) Στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών διαμόρφωσης δικτύου διαδρομών περιήγησης και γ) Στην αποκατάσταση της ανωδομής του τμήματος τείχους της Άνω Πόλης της Μονεμβασίας στη θέση άφιξης του αναβατορίου.

Πρόκειται για ένα οραματικό έργο ανάπτυξης και αναβάθμισης του Κάστρου Μονεμβασίας με σεβασμό στο χώρο, το τοπίο και το περιβάλλον, με το οποίο θα εξασφαλίζεται  πρωτίστως  η  πρόσβαση εμποδιζομένων ατόμων, καθώς και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας και η ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και μεταφοράς υλικών για τη συντήρηση των μνημείων της Άνω Πόλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ