Κάστρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε διαδραστική πολιτιστική διαδρομή

Ανάμεσά τους τα κάστρα Μονεμβασίας, Γερακίου και Μυστρά

Σημαντικά κάστρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνονται στο έργο με τίτλο “SUB. 5 – Πολιτιστική Διαδρομή: Δίκτυο Κάστρων από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία”, το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα στην διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που θα παραχθεί για την προβολή της συγκεκριµένης πολιτιστικής διαδροµής, περιλαμβάνονται -όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- τα κάστρα Ακροκόρινθος, Ακροναυπλία – Μπούρτζι – Παλαμήδι, Λάρισα Αργους, Παράλιου Αστρους, Μονεμβασίας, Γεράκι, Μυστράς, Καλαμάτα, Κορώνη, Μεθώνη, Νιόκαστρο Πύλου.

Η δημόσια δαπάνη του πιο πάνω έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και οι πιστώσεις για το τρέχον έτος σε 462.600 ευρώ.

Το έργο, ειδικότερα, αφορά στον σχεδιασμό µιας πολιτιστικής διαδροµής περιήγησης σε ένα δίκτυο κάστρων και οχυρώσεων που αναπτύσσεται στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ηπειρο.

Τα κάστρα αυτά -βυζαντινά, φράγκικα, ενετικά, οθωµανικά-, πέρα από την τοπική ιστορική τους διάσταση, αποτελούν μάρτυρες των ιστορικών δεδοµένων που επηρέασαν την ιστορική πορεία της Ελλάδας, έχουν όµως εγγραφεί και στην ευρωπαϊκή πολιτιστική µνήµη και κληρονομιά.

Τα κάστρα που επιλέγονται στο πλαίσιο του έργου ως σταθμοί της πολιτιστικής διαδροµής, βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές δημοφιλών τουριστικών προορισμών -ή µε δυναμική ποιοτικής τουριστικής

αξιοποίησης-, ενώ συνδέονται και µε νέους οδικούς άξονες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής κάστρα / σταθµοί της διαδροµής: Ακροκόρινθος, Ακροναυπλία – Μπούρτζι – Παλαμήδι, Λάρισα Αργους, Κάστρο Παράλιου Αστρους, Κάστρο Μονεμβασίας, Γεράκι, Μυστράς, Κάστρο Καλαμάτας, Κορώνη, Μεθώνη, Νιόκαστρο Πύλου, Κάστρο Ζακύνθου, Χλεμούτσι, Κάστρο Πάτρας, Ρίο, Αντίρριο. Κάστρο Ναυπάκτου, Κάστρο Αγίας Μαύρας Λευκάδας, Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, Παλαιό και Νέο Φρούριο Κέρκυρας, Κάστρο Αρτας, Κάστρο Ιωαννίνων, Σούλι – Κάστρο Κιάφας, Κάστρο Πάργας.

Με αφετηρία τα µνηµεία της διαδροµής προτείνονται επίσης δευτερεύουσες διαδρομές τοπικού χαρακτήρα, µε την επισήμανση άλλων προσβάσιµων κάστρων στην κάθε περιοχή (ενδεικτικά αναφέρονται τα κάστρα της Πιάδας, Κελεφάς, Βατίκων, το Γαρδίκι Κέρκυρας κ.α).

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγµατοποιηθεί καταγραφή – επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτιστικής διαδροµής -κύριας και δευτερευουσών- (µε παράλληλη συλλογή χαρτογραφικών δεδοµένων, φωτογραφιών, ιστορικών και αρχαιολογικών πληροφοριών κλπ) και σύνταξη των σχετικών µε την διαδρομή και τα μνημεία της, κειμένων.

Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν και τη διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που θα παραχθεί για την προβολή της συγκεκριµένης πολιτιστικής διαδροµής στο πλαίσιο του σχετικού έργου του ΤΑΑ. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν -κατά περίπτωση και όπου δεν έχουν ήδη γίνει, στο πλαίσιο άλλων έργων- επιτόπιες σηµειακές και ήπιες παρεμβάσεις ευπρεπισμού-ανάδειξης σε επιλεγµένους χώρους των μνημείων της διαδρομής (π.χ. καθαρισµοἰ, διαμορφώσεις, βελτιώσεις μονοπατιών, µικροστερεώσεις κτλ), όπου αυτές είναι απαραίτητες για την ασφαλή περιήγηση και την ενηµέρωση των επισκεπτών.

Επίσης, προβλέπεται παραγωγή υλικού πληροφόρησης (οδηγοί, φυλλάδια, πινακίδες σήμανσης και ενημέρωσης σχετικὠν µε τη διαδροµή στα ελληνικά και άλλες γλώσσες και σε Μπράιγ), συμπεριλαμβανομένων γραφιστικὠν υπηρεσιών, μεταφράσεων κτλ., τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης και δράσεις ενημέρωσης του κοινού.