Καλαμάτα: Έρευνα Σχετικά με τα Πλαστικά Μιας Χρήσης

Από την Αegean Rebreath

Μια σημαντική έρευνα η οποία αναμένεται να δώσει πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης και θα συμβάλλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη.

Απλά απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:
https://forms.gle/ZnyuVW1daV9R3DGN7

Η Αegean Rebreath πραγματοποιεί διαβούλευση με τους επαγγελματίες της καφεστίασης και τους ξενοδόχους καθώς και με κατοίκους και επισκέπτες της Καλαμάτας, ώστε να συλλέξει πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης στην περιοχή. Η έρευνα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες πλαστικών μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται και εξετάζει τις δυσκολίες που υπάρχουν στην κατάργηση τους καθώς και τα κίνητρα για τους καταναλωτές και τους επαγγελματιες για την αντικατάσταση τους.
Πολλά από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε, όπως πλαστικά ποτήρια για τον καφέ και καλαμάκια καταλήγουν στη θάλασσα, επιβαρύνοντας σημαντικά το θαλάσσιο περιβάλλον. “Η έρευνα που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, μιας παραλιακής πόλης με τουριστική επισκεψιμότητα, θα μας δώσει σημαντικά συμπεράσματα ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε λύσεις για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης, στη βάση πραγματικών στοιχείων. Καλούμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε ώστε να συμβάλλουν και εκείνοι στην μείωση των πλαστικών μιας χρήσης που καταλήγουν στις θάλασσες μας “Με την ολοκλήρωση της έρευνας τον επόμενο μήνα, θα συνταχθεί έκθεση με τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία θα κατατεθεί στο ΥΠΕΝ.
Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/ZnyuVW1daV9R3DGN7
Η Aegean RebreathΗ Aegean Rebreath ιδρύθηκε το 2017 για να απαντήσει στην επείγουσα ανάγκη για απορρύπανση των βυθών και να προάγει την προστασία της βιοποικιλότητας της θάλασσας, η οποία αναμφισβήτητα κινδυνεύει λόγω της αλόγιστης εναπόθεσης απορριμμάτων. Μια μικρή αρχικά ομάδα από επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες, περιβαλλοντολόγους αλλά και ενεργούς πολίτες με κοινές ανησυχίες για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, ξεκίνησε δράσεις υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών. Μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφεραν να κερδίσουν το ενδιαφέρον και την υποστήριξη πολιτών και φορέων, με αποτέλεσμα η Aegean Rebreath να διευρύνει ολοένα και περισσότερο το έργο της.Η Aegean Rebreath, μέσω των δράσεων της, φιλοδοξεί να εισάγει μια νέα κουλτούρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης αλλά και την ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να γίνει ευρέως αντιληπτή η σημασία που έχει η προστασία των θαλασσών μας.
Περισσότερες πληροφορίες: www.aegeanrebreath.org