Καλαμάτα | Αναδιάταξη & αναδιοργάνωση της πλατείας 23ης Μαρτίου

Ξεκινά η πρώτη φάση του έργου

Εγκαθίσταται η ανάδοχος εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. και εκκινεί η α’ φάση του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατειάς 23ης Μαρτίου», σύμφωνα με την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη – εργοταξιακή σήμανση που έχει εγκριθεί. Το έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις (δείτε ΕΔΩ), προκειμένου να υπάρξει η δυνατόν λιγότερη όχληση.