Υποστελεχωμένο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Κροκεών

Ερώτηση Ελληνικής Λύσης στη Βουλή

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό πως μετά το κλείσιμο των Δ.Ο.Υ. δημιουργήθηκαν τα Κ.Ε.Φ., τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων και στην περιοχή των Κροκεών. Η θέση στο ως άνω Κ.Ε.Φ. καλύφθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος όμως τελικά δεν προσήλθε, καθώς έχει μόνιμη άδεια, ασκώντας καθήκοντα αιρετού Αντιδημάρχου σε άλλον Δήμο. Δυστυχώς, επί σειρά ετών, το Κ.Ε.Φ. Κροκεών παραμένει ανενεργό, με αποτέλεσμα να μη διεκπεραιώνονται οι φορολογικές υποθέσεις των πολιτών του ως άνω οικισμού. Πάγιο και διαχρονικό παραμένει το αίτημα των κατοίκων των Δήμου Κροκεών, για την πλήρωση της ως άνω θέσεως, έως ότου επανέλθει στα καθήκοντά του ο αρμόδιος υπάλληλος. Τα Κ.Ε.Φ. αποτελούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την πολυκαναλική πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλασσομένων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων αυτής. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η ενσωμάτωση σταδιακά όλων των υπηρεσιών υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους αυτής, ως ο κύριος αποδέκτης των σχετικών αιτημάτων για την περαιτέρω διεκπεραίωσή τους σε όλα τα επίπεδα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να πληρωθεί η κενή θέση του ως άνω Κ.Ε.Φ. Κροκεών, έως ότου επανέλθει στα καθήκοντά του ο αρμόδιος υπάλληλος, καθώς η λειτουργία των Κ.Ε.Φ. συμβάλλει στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της Α.Α.Δ.Ε. για εξωστρεφή, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ