Ημερίδα για την ολιστική & συμμετοχική ανάπτυξη Ταϋγέτου

Οριστικοποιήθηκε η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εισηγητών για την Ημερίδα στη Σπάρτη, 31 Μαΐου 2020.

Πρόκειται για την 2η κατά χρονική σειρά από τις 3 Ημερίδες του Προγράμματος, μετά από αυτήν της Καλαμάτας, 26 Μαρτίου 2020.

Ακολουθεί ως 3η εκδήλωση η Διημερίδα στην Αθήνα (Βριλήσσια), 30-31 Οκτωβρίου 2020.

Και οι τρείς εκδηλώσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά και στόχους (εκτίθενται στη συνέχεια, βλέπε 2η σελίδα των προσκλήσεων) και αποσκοπούν, αφενός μεν στην προσέλκυση εισηγητών για όλο το εύρος της θεματολογίας, αφετέρου δε στην ευρεία συμμετοχή – ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Η Ημερίδα Καλαμάτας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν υποβληθεί πάνω από 20 προτάσεις Εισηγητών : Καθηγητών ΑΕΙ – Ερευνητών – Εκπροσώπων Συλλόγων & Ενώσεων Πολιτών – Εκπροσώπων Εγχώριων και Διεθνών Οργανισμών, έως την λήξη της προθεσμίας (17.02.2020).

Για τις Ημερίδες Σπάρτης & Βριλησσίων ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον συμμετοχής, πριν την επίσημη ανακοίνωση των προθεσμιών.

Ακολουθεί το κείμενο με το αντικείμενο και τους στόχους του όλου Προγράμματος :

Ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του Ταϋγέτου μέσω συμμετοχικών διαδικασιών

Διαδημοτική προσέγγιση και στους 4 Δήμους Καλαμάτας, Σπάρτης, Δυτικής & Ανατολικής Μάνης

Διάσωση, Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Φυσικού Περιβάλλοντος και του Τοπίου, της τοπικής Χλωρίδας και Πανίδας του Ταϋγέτου

Αυτοδύναμη Αναβίωση και Ανάπτυξη των Ορεινών Οικισμών, Ήπια και Βιώσιμη Τουριστική & Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης

Εκπόνηση και αξιοποίηση επί μέρους προγραμμάτων Εναλλακτικού – Θεματικού Τουρισμού, όπως: Ορειβατικός – Πεζοπορικός – Ποδηλατικός, Ιστορικός – Θρησκευτικός – Φυσιολατρικός κλπ

Έμφαση στις Παραδοσιακές Κατασκευές Πέτρας (χωρίς και με κονίαμα), όπως: Καλντερίμια, Τοίχοι σε Αναβαθμούς (Λαχίδες), Βρύσες, Μύλοι, Ελαιοτριβεία, Γεφύρια

Ψηφιακή Χαρτογράφηση Καλντεριμιών – Μονοπατιών, με επισήμανση των παρόδιων Ιστορικών και Παραδοσιακών κτισμάτων και μνημείων

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Ιστορική Τεκμηρίωση και Χρονολόγηση αντιπροσωπευτικών κατασκευών και μνημείων Χλωρίδα και Πανίδα του Ταϋγέτου, έμφαση στα Δάση και στις Μέλισσες

Συγκέντρωση και αξιοποίηση υπαρχουσών Μελετών, Προτάσεων, ανάλογων προγραμμάτων και εμπειριών, π.χ. στο Μαίναλο και στην Ήπειρο

Συνεργασία με σχετικούς Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς, όπως: SPS (Ξερολιθιές), TIMS (Μυλολόγοι), “Άνθη της Πέτρας”, Menalon Trail κλπ

Ανάπτυξη Συνεργασιών με Επιστημονικά Ιδρύματα και Θεσμικούς Φορείς όπως οι Σχολές Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων του ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διερεύνηση συγκρότησης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, για την υλοποίηση των στόχων και ειδικότερα των επί μέρους Δράσεων, Εκδηλώσεων, Χρηματοδοτήσεων

Ενίσχυση και προώθηση των τοπικών Επιχειρήσεων και Προϊόντων, με έμφαση στην Γεωργική και Κτηνοτροφική Παραγωγή, στην Μεταποίηση και Τυποποίηση προϊόντων

Αποκατάσταση και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές: Δρόμοι, Γεφύρια, Σχολεία, Δίκτυα Ύδρευσης– Αποχέτευσης – Επικοινωνιών – Ηλεκτρισμού