Ημέρα ΠΡΟΛΗΨΗΣ Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας