Ίδρυση βρεφικού τμήματος στον α΄ παιδικό σταθμό Δ. Σπάρτης

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για συμμετοχή στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ενός βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον Παιδικό Σταθμό Σπάρτης κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ.
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενέκρινε την ένταξή του στο πρόγραμμα με την 7427/2-8-2018 απόφασή του.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης έχει συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη, σύμφωνα με την οποία θα γίνουν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και προμήθεια εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για τη στέγαση του βρεφικού τμήματος.
Οι συνθήκες ζωής των οικογενειών όλο και δυσκολεύουν και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ανάγκες για φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς καθώς η εργασία των μητέρων έχει γίνει πλέον αναγκαστική επιλογή.
Η Δημοτική Αρχή ενισχύοντας την κοινωνική της πολιτική και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπαρχόντων σταθμών, τη δημιουργία ασφαλών υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών και για την ίδρυση περισσότερων τμημάτων στο μέλλον, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν δωρεάν σε μία δημόσια οργανωμένη, με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια, διαπαιδαγώγηση από τη νηπιακή ηλικία για την ολόπλευρη, σωματική, πνευματική και αισθητική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους.