Ίδρυση ΤΕΦΑΑ στη Σπάρτη: Επιστολή Παναρίτη στην Υπουργό Παιδείας

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το δίκαιο αίτημά μας

κα Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας σας καταθέτουμε ένα πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου μας και των Λακώνων πολιτών για την ίδρυση Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Σπάρτη.
Το ζήτημα σας έχει κατατεθεί πρόσφατα από το Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Κρητικό και είναι κοινή πεποίθηση πως η ίδρυση αυτού του νέου τμήματος είναι εφικτή διότι:
Το νέο τμήμα έχει συναφή προγράμματα με το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί στη Σπάρτη
Οι κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του νέου τμήματος
Οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Σπάρτης δύνανται να στηρίξουν τμήμα Φυσικής Αγωγής
Η αθλητική κουλτούρα που διέπει τη Λακωνία από την αρχαιότητα έως σήμερα συ-ναινεί στην ίδρυση ενός τέτοιου πανεπιστημιακού τμήματος

κα Υπουργέ,

Το Επιμελητήριό μας εισηγείται το θέμα σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο διότι το νέο τμήμα θα βοηθήσει τόσο στην κοινωνική και αθλητική όσο και στην οικονομική ανά-πτυξη του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το δίκαιο αίτημά μας.