Η Σπάρτη που θέλουμε

Άρθρο του Βαγγέλη Μητράκου

Για να βγει μια πόλη από τη στασιμότητα και την υπανάπτυξη ΠΡΕΠΕΙ να συγκροτήσει (με γνώση πολιτική, αυτοδιοικητική και τεχνοκρατική, καθώς και με συμμετοχικές – δημοκρατικές διαδικασίες) ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο πρώτα θα επισημαίνει τις παθογένειες και τα προβλήματα και ύστερα θα απαντά, πειστικά και με επάρκεια, σε καθένα απ’ αυτά.
Για να μπει, επιτέλους, η Σπάρτη στην πρώτη γραμμή πρέπει να γίνουν πολλά. Μερικά εξ αυτών θα μπορούσαν να είναι και τα παρακάτω:

Σπάρτη της διαφάνειας και της δημοκρατίας
Οι πολίτες πρέπει να γίνουν η κινητήρια δύναμη του δήμου με τη θεσμοθέτηση τοπικών συμβουλίων στις συνοικίες, τα οποία θα συζητούν και θα θέτουν τα τοπικά τους προβλήματα (πλάι στα γενικά) και θα προτείνουν λύσεις.
Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να κάνουν, κάθε χρόνο, δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων σε λαϊκές συνελεύσεις, ενώπιον των πολιτών, και να καθιερώσουν θεματικά δημοτικά συμβούλια για καθένα απ’ τα μεγάλα προβλήματα του δήμου, ανοίγοντας δρόμους για την επίλυσή τους .

Σπάρτη της αποκέντρωσης
Αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ανάπτυξης της πόλης η στροφή στις γειτονιές και στις συνοικίες, των οποίων οι κάτοικοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές πρέπει να στηριχτούν με ειδικά προγράμματα και πολιτικές, όπως η αποκέντρωση της Λαϊκής Αγοράς στις συνοικίες, η αποκέντρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων του δήμου (Σπάρτη ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟ το κέντρο), η εκτέλεση συνοικιακών έργων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης του κοινού και αύξησης της εμπορικής συνοικιακής δραστηριότητας κλπ, κλπ.

Σπάρτη της Εκπαίδευσης
Η Εκπαίδευση πρέπει να αναδειχθεί σε κορυφαία επιλογή του δήμου. Οι σχολικές μονάδες ΟΛΩΝ των βαθμίδων πρέπει να συντηρούνται τακτικά και με πληρότητα, να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις και οι ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές, να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης των νηπιαγωγείων της πόλης, να αναβαθμιστεί και να βρει την παλαιά αίγλη του ο Παιδικός Σταθμός, να υλοποιηθεί (επιτέλους) το πολύπαθο 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, να ολοκληρωθεί η «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς και έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης», να επιλυθεί σε μόνιμη και αξιόπιστη βάση το θέμα σύγχρονης στέγασης και λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Σπάρτης, να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να λειτουργήσει (επιτέλους) η Φοιτητική Εστία Σπάρτης, να στηριχτεί η λειτουργία των Πανεπιστημιακών Σχολών και να ιδρυθούν ΚΑΙ νέες κλπ, κλπ.
Χρειαζόμαστε σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία και στη ζωή, όπου εκτός από τη γνώση θα υπηρετείται ο αθλητισμός, ο πολιτισμός , η ισότητα, η αντιμετώπιση του ρατσισμού και του φασισμού σε όλες τους τις μορφές.

Σπάρτη της κοινωνικής συνοχής
Η «κοινωνική συνοχή» στη θετική της κατεύθυνση αποτυπώνει έναν υψηλό βαθμό συνέργειας μεταξύ των κοινωνικών συντελεστών (προσώπων, φορέων, οργανισμών) και μια κατάσταση καλής λειτουργίας της κοινωνίας, με εμφανείς εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και έκδηλη εγκατάσταση ισχυρής «κοινωνικής συνείδησης». Σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο της συνοχής μιας κοινωνίας συνδέεται με την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες στην απασχόληση.
Στα πλαίσια αυτά οι πολίτες θέλουν κι επιζητούν να γίνει η Σπάρτη μια πόλη της κοινωνικής συνοχής. Για να γίνει αυτό, όμως, απαιτείται από την πλευρά του δήμου μελέτη κι εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης των ανέργων συμπολιτών μας (ιδιαίτερα των νέων), ίδρυση, επέκταση και στήριξη κοινωνικών συνεταιρισμών, ειδική δημοτική πολιτική τελών (έως και μηδενισμού) για ευπαθείς ομάδες, δραστηριότητες για την Τρίτη Ηλικία, φροντίδα μετανοσοκομειακή, στήριξη κι επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προγράμματα θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οικονομικές ενισχύσεις απόρων, διαρκής κι επαρκής λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θεσμοθέτηση και λειτουργία «Κέντρου Γυναίκας», επανεκκίνηση λειτουργίας του ΚΑΠΗ και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, θεσμοθέτηση και λειτουργία «Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων και Ανασφαλίστων», θεσμοθέτηση και λειτουργία «Γραφείου Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά θέματα», υλοποίηση «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας», διαρκής κι επαρκής λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου», προσέλκυση προγραμμάτων ΔΩΡΕΑΝ ιατρικών εξετάσεων κι ελέγχων, σεμινάρια και ενημερωτικές δράσεις Υγείας, οργάνωση και λειτουργία «Κοινωνικού Φροντιστηρίου», παροχή Υποτροφιών σε άπορους αριστούχους μαθητές Β΄/θμιας Εκπαίδευσης κλπ, κλπ.
(ΟΛΑ τα παραπάνω-και πολλά άλλα-προέρχονται από υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων διαφόρων δήμων)

Σπάρτη της προσβασιμότητας
Εκτός από το δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία και στην ίση αναγνώριση έναντι του Νόμου για τα ΑμΕΑ, θεμελιώδες είναι ΚΑΙ το δικαίωμα της προσβασιμότητας, το οποίο αποτελεί την πρωταρχική προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία.
Για το λόγο αυτό η Σπάρτη πρέπει να γίνει πλήρως προσβάσιμη για τα ΑμΕΑ, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και την επικοινωνία, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή δομή για το κοινό, δημόσια ή ιδιωτική.

Σπάρτη του αθλητισμού
Αν και η Σπάρτη έχει μια μακρόχρονη αθλητική παράδοση, σήμερα, ο Αθλητισμός στην πόλη δεν βρίσκεται στο επίπεδο που του πρέπει. Ο δήμος οφείλει να συνεργαστεί στενά και ουσιαστικά με τα αθλητικά σωματεία και να δημιουργήσει μια συνολική πρόταση αθλητικής ανάπτυξης για τον δήμο Σπάρτης.
Στόχος του δήμου πρέπει να είναι η «δια βίου άθληση», η ποιοτική αθλητική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών και η παροχή υπηρεσιών άθλησης μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
Η δημιουργία νέων χώρων άθλησης για όλους (ΑμΕΑ, νέοι εκτός αγωνιστικών τμημάτων, μέσες ηλικίες και ηλικιωμένοι) αλλά και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπαρχόντων αθλητικών χώρων πρέπει να είναι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του δήμου.
Η διοργάνωση αθλητικών φεστιβάλ γυμναστικής, αγώνων στίβου, σκακιστικού πρωταθλήματος, διασχολικών πρωταθλημάτων κλπ, κλπ μπορούν να κάνουν τη Σπάρτη μια πόλη του Αθλητισμού.

Σπάρτη του πολιτισμού
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός για την πολιτιστική ανάπτυξη κι εξέλιξη. Υπάρχουν δήμοι όπου το μεράκι, οι οραματισμοί και οι επιδιώξεις των ανθρώπων της Τ.Α. διασταυρώθηκαν με το δημιουργικό ταλέντο διαλεκτών ανθρώπων της Τέχνης, των Γραμμάτων, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, με θαυμαστά αποτελέσματα.
Η Σπάρτη οφείλει να αξιοποιήσει το σημαντικό πολιτιστικό της απόθεμα, να δώσει έμφαση στην παραγωγή σύγχρονου πολιτιστικού έργου, να ενισχύσει την καλλιτεχνική-πολιτιστική δημιουργία των πολιτών και να σχεδιάσει από την αρχή (με συμμετοχικές διαδικασίες) το πολιτιστικό της προφίλ αποκτώντας πολιτιστική ταυτότητα.

Η Σπάρτη της Ιστορίας
Η σύγχρονη Σπάρτη δεν πρέπει μόνο να επαίρεται για το ένδοξο παρελθόν της, αλλά, συγχρόνως, να το αναδεικνύει και να το τεκμηριώνει, καθημερινά, αξιοποιώντας τον αρχαιολογικό πλούτο της, αυτόν που ήδη έχει έρθει στο φώς, αλλά και τον άλλον που παραμένει θαμμένος ή καταχωμένος.
«Σ’ όλες τις πολιτισμένες χώρες η γνώση της ιστορίας της πατρίδας όπου γεννήθηκε κανείς και της χώρας όπου κατοικεί θεωρήθηκε όχι μόνο πολύ σπουδαία και ωφέλιμη, αλλά επίσης ιερό καθήκον και φόρος τιμής προς τα έργα των προγόνων» .
Ο δήμος Σπάρτης έχει την τύχη να διαθέτει πλούσιο αρχαιολογικό και πολιτιστικό απόθεμα. Ωστόσο, όλη αυτή η αρχαιολογική-πολιτιστική δυναμική του απέχει πολύ από το να αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο προς όφελος των ίδιων των αρχαιοτήτων όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής. Για τούτο χρειάζονται μια σειρά συντονισμένων κι επαρκώς τεκμηριωμένων κι επεξεργασμένων δράσεων και πολτικών εκ μέρους του δήμου, προκειμένου να προβληθεί, να εμπλουτισθεί, να αναδειχθεί, να προωθηθεί και να αξιοποιηθεί το αρχαιολογικό απόθεμα της Σπάρτης, όπως :
Επαρκής στελέχωση των τοπικών Εφορειών Αρχαιοτήτων, ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, εκσυγχρονισμός του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου, πλήρης ανασκαφή της Αρχαίας Σπάρτης, στελέχωση και λειτουργία των περιπτέρων της εισόδου της Ακρόπολης της Αρχαίας Σπάρτης, ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, καθημερινή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων εντός της πόλεως που έχουν αναπλασθεί, αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου, ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αμυκλών και της Πελλάνας, περαιτέρω αναβάθμιση και ανάδειξη της Καστροπολιτείας του Μυστρά και λειτουργία του Παλατιού ως επισκέψιμου μουσειακού-εκθεσιακού χώρου κλπ, κλπ.

Σπάρτη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η παρεμπόδιση των πεζών είναι το μεγαλύτερο χρόνιο πρόβλημα της Σπάρτης. ΤΩΡΑ είναι η στιγμή (έχουμε-δυστυχώς- αργήσει χαρακτηριστικά) να εφαρμοστούν ΚΑΙ στη Σπάρτη «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ), που ΔΕΝ θα δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο και στις ανάγκες του, αλλά θα έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον και βάζουν ως στόχο τη λειτουργία της πόλης με λιγότερα αυτοκίνητα, με χαμηλότερες ταχύτητες, με περισσότερο και ασφαλές περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία. Έτσι η Σπάρτη θα γίνει μια πόλη σύγχρονη, ανθρώπινη, πιο οικονομική και αποτελεσματική και θα αποκτήσει μια οι πόλεις γίνονται πιο οικονομικές και αποτελεσματικές και αποκτούν μια πολύ καλύτερη συνολική λειτουργία. Συγχρόνως θα γίνη βιωσιμότερη, πιο ελκυστική και παραγωγική και περισσότερο φιλική προς τον άνθρωπο.

Η Σπάρτη ΜΠΟΡΕΙ να βγει από τη μακρόχρονη κρίση που τη μαστίζει! Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και οι δημότες, από παθητικοί θεατές, να γίνουν ενεργοί πολίτες.

 

*Οι απόψεις που δημοσιεύονται εκφράζουν το συντάκτη κάθε άρθρου και δεν αποτελούν συμπεράσματα ρεπορτάζ ή τοποθέτηση της ιστοσελίδας.