«Η λίμνη Λέρνη της Αργολίδας εκπέμπει “S.O.S.”»

Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Αργολίδας και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, η λίμνη της Λέρνης, ένας μοναδικός φυσικός, μυθικός και αρχαιολογικός χώρος της Αργολίδας, στερεύει, κατά τους θερινούς μήνες. Εδώ και χρόνια, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο προστασίας των πηγών που την τροφοδοτούν από τους αρμόδιους. Η Λέρνη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη και μοναδική πηγή γλυκού νερού για όλη την Αργολίδα, δεν κινδυνεύει μόνο με στέρευση, αλλά και από την υφαλμύρωση ή αλλοίωση του υδροφόρου ορίζοντα. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι, ενώ όλη η γύρω από την λίμνη περιοχή κινδυνεύει άμεσα από το θανατηφόρο φαινόμενο της ερημοποίησης, οι αρμόδιοι επικαλούνται απλώς, ως γενικόλογη δικαιολογία, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και του θερμοκηπίου. Οι αρμόδιοι Δήμοι δεν έχουν καταφέρει να συνεργασθούν αρμονικά και σε ενιαία βάση για να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τα προβλήματα της Λέρνης. Το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό, που οι πολίτες σε μία δημοκρατική χώρα έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν και η εξασφάλιση πόσιμου νερού για όλους στην περιοχή περί την λίμνη Λέρνη αποτελεί προτεραιότητα, ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται και η άρδευση των τοπικών πέριξ της εν λόγω λίμνης καλλιεργειών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αποτρέψετε την στέρευση της λίμνης Λέρνης της Αργολίδας;

2. Προτίθεσθε να εκπονήσετε άμεσα ένα σχέδιο εναλλακτικών τρόπων αρδεύσεως των πέριξ της λίμνης Λέρνης της Αργολίδας καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ενόψει της ραγδαίας ελάττωσης του όγκου των υδάτων της;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: «Σε κίνδυνο η λίμνη Λέρνη Αργολίδας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 380/18-10-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στην περιοχή της λίμνης Λέρνης δεν υπάρχουν συλλογικά έργα άρδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Όσον αφορά στην αποκατάσταση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων της περιοχής, αρμόδια για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης είναι Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι ο ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας αρδεύει έκταση περίπου 50.000 στρεμμάτων στην αργολική πεδιάδα, μέσω του αντλιοστασίου του Αναβάλου, που είναι πλούσια υποθαλάσσια πηγή σε κοντινή απόσταση με την περιοχή της Λέρνης.

Επιπλέον το ΥΠΑΑΤ χρηματοδοτεί το μεγάλο έργο της μεταφοράς νερού από τον Ανάβαλο σε πιο απομακρυσμένες περιοχές στην Αργολίδα (Επίδαυρος, Μυκήνες, Φίχτια, Ερμιονίδα κ.α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

GEORGIOS STYLIOS

28.12.2021 22:21

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ