Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Μία μοναδική συνεργασία Βέρτη – Amir