Η εξέλιξη των έργων ΕΣΠΑ στην Π.Ε. Λακωνίας

Πώς εξελίσσονται στα έργα στο νομό

Δημοσιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι πίνακες με την εξέλιξη των έργων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020.

Τον πίνακα των έργων της Π.Ε. Λακωνίας μπορείτε να τον δείτε εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ