Η Ελένη Κιούση εκρόσωπος του συνδυασμού «Πελοπόννησος – Αφετηρία Ζωής»

Δήλωση Δημήτρη Κουτσούλη

Ορίζω την κυρία Ελένη Κιούση, πρώτη σε σταυρούς υποψήφια στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας του συνδυασμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης «Πελοπόννησος – Αφετηρία Ζωής», ως εκπρόσωπο του συνδυασμού στον νομό, για όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις.