«Η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου δεν κινδυνεύουν στην Ελλάδα»

Παρέμβαση του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«50 χρόνια τώρα, από τη Μεταπολίτευση του 1974 η Ελλάδα ζει την 3η Ελληνική Δημοκρατία, την καλύτερη Δημοκρατία από συστάσεως του Ελληνικού κράτους,

Από το 1981 και την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟΚ, η Ελλάδα αγωνίζεται με απόλυτη επιτυχία στη διεύρυνση και στην εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών με συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου.

Μιλώντας με στοιχεία η Ελλάδα σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη κατά της διαφθοράς κατά 43 θέσεις.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέστησε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας Ανεξάρτητη Αρχή που παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025.

Παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ψηφιοποίηση και επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τους δημοσιογράφους.

Το Μάιο του 2022 υπογράφτηκε μεταξύ έξι υπουργείων και κρατικών φορέων το Μνημόνιο Κατανόησης για την προστασία, την ασφάλεια και την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των ΜΜΕ.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που απαγόρευσε την κατοχή εμπορία και χρήση κακόβουλων λογισμικών (Predator). Νομοθέτησε επίσης εισαγγελική διαδικασία δύο επιπέδων για νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφαλείας, ενώ για τα πολιτικά πρόσωπα απαιτείται η έγκριση του Προέδρου της Βουλής.

Η σημερινή κυβέρνηση στην Ελλάδα οικοδομεί ισχυρά θεσμικά αντίβαρα και θωρακίζει το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στη χώρα.

Η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου δεν κινδυνεύουν στην Ελλάδα. Και σίγουρα δεν κινδυνεύουν από την Παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα.»