Γνωρίστε το λογόμετρο στα Κέντρα Λογοθεραπείας Νόησις

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις, απέκτησε το ….ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ! Την καινοτόμα τεχνλογική εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης που έχει στόχο την ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ είναι ένα πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαµβάνει µια πλήρη συστοιχία επιµέρους δοκιµασιών, σταθµισµένες σε πανελλαδικό δείγµα σχεδόν 1000 παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4-7 ετών). Για πρώτη φορά ένα τεστ αξιολογεί ταυτόχρονα 24 δοκιμασίες που σχετίζονται με τη γλώσσα, προσφέροντας μια πλούσια και ολοκληρωμένη γλωσσική αξιολόγηση.

Το εργαλείο αυτό έχει στόχο τη λεπτοµερή καταγραφή της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισµό παιδιών που ανήκουν σε οµάδα «υψηλού κινδύνου» για γλωσσικές δυσκολίες αλλά και µετέπειτα δυσκολίες στη µάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Ταυτόχρονα ελέγχεται και η σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Με την χορήγηση του συγκεκριμένου τεστ το παιδί αξιολογείτε λεπτομερώς σε τομείς που αφορούν την :

– Κατανόηση λεξιλογίου
– Φωνολογική επίγνωση και επεξεργασία
– Ακουστική αντίληψη / κατανόηση ακουστικών οδηγιών
– Αναπαραγωγή αφηγηματικού λόγου
– Παραγωγή γραπτού λόγου
– Προφορική παραγωγή ορισμού λέξεων
– Αναγνώριση εικόνων και παραγωγή λέξεων
– Αναγνώριση γραμματικών συμβόλων
– Αφήγηση ιστορίας
– Μορφολογική επίγνωση
– Πραγματολογική επάρκεια

Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο εργαλείο είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο τεστ που εισάγει την αξιολόγηση της πραγματολογίας του λόγου, με σκοπό να εντοπίζει άμεσα και αξιόπιστα παιδιά τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και είναι δύσκολο να εντοπιστούν διότι ανήκουν στη λειτουργική κατηγορία παιδιών.

Οι γονείς, μετά τη λήξη της χορήγησης του τεστ, λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή έκθεση με τα αποτελέσματα και την επίδοση του παιδιού που περιλαμβάνει γραφήματα, πίνακες και γραφικές αναπαραστάσεις. Ταυτόχρονα αναλύονται και παρουσιάζονται στους γονείς οι προτεινόμενες παιδαγωγικές παρεμβάσεις, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του παιδιού.

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις, είναι το μοναδικό πιστοποιημένο Κέντρο στη Λακωνία για την χορήγηση του τεστ γλωσσικής αξιολόγησης ¨ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ¨.
( ανάρτηση πιστοποιημένων θεραπευτών ανά νομό https://www.logometro.gr/start/index.php/goneis/pistopoiimenoi-eksetastes-pinakas )

Κλείστε άμεσα ραντεβού, ανιχνεύστε δυνατότητες και δυσκολίες στον προφορικό και στο γραπτό λόγο του παιδιού σας, ενημερωθείτε για τυχόν γλωσσικά ελλείμματα και αντιμετωπίστε έγκαιρα προβλήματα και διαταραχές, πριν εδραιωθούν στο παιδί, γιγαντωθούν και εξελιχθούν σε βαριές μαθησιακές διαταραχές.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη … θεραπεία!