Για ένα Ενιαίο Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού με διακριτά καθήκοντα

Υπόμνημα Συλλόγου Βοηθών Νοσηλευτών 6ης ΥΠΕ

Μετά τα χειροκροτήματα του απλού λαού και των κυβερνητικών στελεχών και όσων όλα αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές τους εξόντωσαν οικονομικά και καταπάτησαν τα εργασιακά δικαιώματα των νοσηλευτών όλων των βαθμίδων, η κυβέρνηση πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες, έρχεται να προωθήσει διάταξη με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη σύσταση δυο Κλάδων Νοσηλευτικού Προσωπικού, προβάλλοντας υποκριτικά τη δημιουργία δύο κλάδων σαν αναγκαιότητα για την επίσπευση των προσλήψεων και αναγνώριση του έργου τους.

Ο διαχωρισμός του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε κλάδους, που προωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα διχάσει το Νοσηλευτικό Προσωπικό ακόμα περισσότερο.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλές βάρδιες Νοσοκομείων αποτελούνται μόνο από Βοηθούς Νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται με απόλυτη επαγγελματική επάρκεια ασκώντας πλήρη και υπεύθυνα νοσηλευτικά καθήκοντα και παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα χωρίς να προβάλουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεσμοθετήθηκαν με το ΠΔ 210/2001, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί απλούστατα δεν βόλευε και έτσι έμεινε μόνο στα χαρτιά. Αποτέλεσμα να δέχονται και να εκτελούν εντολές από όλους, να πληρώνονται λιγότερο και να μην έχουν δικαιώματα. Για 30 και πλέον έτη τα νοσοκομεία λειτούργησαν με τις πλάτες των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών που βόλευαν ένα επίσημο σύστημα εκμετάλλευσης εργαζομένων.

Οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Δημοσίου (ΣΥΝΔΕ) συστάθηκαν πριν από 6 χρόνια για να αντιμετωπίσουν αυτή τη κατάφωρη αδικία και εκμετάλλευση που υφίσταται ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος. Ήδη οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτές αισθάνονται αδικημένοι από το Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) που τους υποβίβασε μισθολογικά κατά πολύ. Σας παραθέτουμε ξεκάθαρα την τοποθέτησή μας, ότι στην χώρα μας δεν υπήρξε στην πράξη ποτέ Βοηθός Νοσηλευτή! Για εμάς η σύσταση δύο κλάδων ή ακόμα κι η φημολογία για δημιουργία ενός μόνο Κλάδου Νοσηλευτών θα είναι η κορύφωση της αδικίας, θα δημιουργήσει αντιπαράθεση ανάμεσα στους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτές από τη μία και τους Βοηθούς Νοσηλευτές και εάν μετά την ψήφιση αρνηθούν οι Βοηθοί Νοσηλευτές να κάνουν Νοσηλευτικές πράξεις που είναι εκτός των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, τότε στα Νοσοκομεία θα δημιουργηθεί χάος.

Σας γνωρίζουμε ότι οι Βοηθοί Νοσηλευτών διδάχτηκαν και έμαθαν να κάνουν όλες τις Νοσηλευτικές Πράξεις υπεύθυνα και με την ευθύνη και εις γνώσιν της εκάστοτε διεύθυνσης, για να μη θέσουν σε κίνδυνο τους ασθενείς. Βιώνουν κοινές εργασιακές συνθήκες με τους Νοσηλευτές ΤΕ-ΠΕ και κατά συνέπεια επιβάλλεται εργασιακά και ηθικά η ένταξή τους σε έναν Ενιαίο Νοσηλευτικό Κλάδο με διακριτές κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ Νοσηλευτικής.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει έμπρακτα με τη σύσταση ενός Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου, την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από το λιγοστό Νοσηλευτικό Προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και με αλλότρια καθήκοντα να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η ψήφιση των ξεχωριστών κλάδων ή ακόμα και η εξαίρεση των Βοηθών Νοσηλευτών από το Νοσηλευτικό Κλάδο θα εκληφθεί ως υποβάθμιση, θα διαταράξει τη λειτουργία των Νοσοκομείων, εμφανίζοντας έντονα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων

Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών και μόνο πίκρα, διχόνοια και αναστάτωση θα σπείρει στη λειτουργία των Νοσοκομείων.

Μετά το χειροκροτήματα και τις ευχαριστίες προς το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, ήρθε η ώρα το 45% των άσπρων ποδιών (Βοηθοί Νοσηλευτές) να μην αντιμετωπιστούν ρατσιστικά και εκτός του Νοσηλευτικού Κλάδου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το διαχωρισμό του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε «Πατρικίους και Πληβείους».

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να μην προχωρήσει την εν λόγω ΠΝΠ που θα διχάσει το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για ένα μείζον διαχρονικό θέμα που αφορά όλες τις επαγγελματικές βαθμίδες, τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επαγγελματική αναβάθμιση των Βοηθών Νοσηλευτών.

Ζητάμε ενιαίο κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που θα προβλέπουν σαφώς διακριτά επαγγελματικά, βαθμολογικά, και μισθολογικά δικαιώματα της κάθε κατηγορίας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!

Για το ΔΣ του ΣΥΝΔΕ 6ης ΥΠΕ

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σαλαβράκος