Γενική Διακοπή Ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΤΡΙΤΗ 19/10/2021 από ώρας 08:00 έως 11:30 στις περιοχές ΣΠΑΡΤΙΑ, ΑΡΝΑ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ, ΠΕΤΡΙΝΑ, ΟΙΚ.ΑΣΗΜΙ, ΒΑΣΙΛΑΚΙ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ. ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΙΣΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΥΛΙΚΟ, ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΩΝ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ