Γενική Διακοπή Ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, τη Δευτέρα 3/8/2020 από τις 08:00 έως τις 08:20 θα πραγματοποιηθεί Γενική Διακοπή Ρεύματος στις περιοχές Δαφνί, Κροκεές, Στεφανιά, και Λάγιο. Από τις 08:20 έως 12:30 στις Κροκεές, ενώ στις περιοχές οικ ΦΑΡΟΣ και Αρδευτικά περ. Φάρου. θα γίνει διακοπή από 12:00 έως 15:00. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση.