Γενική διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών αναβάθμισης στο δίκτυο YΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΑΔΜΗΕ) για την διασύνδεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Τετάρτη 9/9/2020 από ώρας 07:00 έως 12:30 στις παρακάτω περιοχές: Δυτικό τμήμα Αγ.Ιωάννης, Αναβρυτή, Παρόρι, Μυστρά, Πικουλιάνικα, Βλαχοχώρι, Σταυρός , Τρύπη.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.