Φράγμα Κελεφίνας | Στην τελική ευθεία για την επιλογή αναδόχου

Υποβλήθηκαν οι προσφορές - Έγινε ένα ακόμη βήμα για ένα σπουδαίο έργο για το νομό Λακωνίας

Ένα ακόμη βήμα έγινε για το Φράγμα της Κελεφίνας, καθώς έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών και χθες, αποκαλύφθηκαν οι προσφορές, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε όλα τα επίπεδα, ώστε να προκύψουν ο ανάδοχος του έργου, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 31,5 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πρόκειται για έργο που θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Οινούντος και αναμένεται να συμβάλει στην επαρκή άρδευση της ευρύτερης περιοχής.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το (Π.Α.Α.) 2014-2020 και τίτλο πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011409243. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25% .