Ρεπορτάζ FLY: “Απαραίτητος ο αντιγριπικός εμβολιασμός”

Απαραίτητο χαρακτηρίζει τον αντιγριπικό εμβολιασμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου το υπουργείο Υγείας, με αφορμή την ανάρτηση της σχετικής ετήσιας εγκύκλιου, που απευθύνεται σε όλες τις συναρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες

και αφορά την εμβολιαστική στρατηγική για την αντιμετώπιση της εποχικής επιδημικής έξαρσης της γρίπης.

Ειδικότερα, το υπουργείο τονίζει πως ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της εποχικής γρίπης, είναι ο εμβολιασμός, που καλύπτει σε ποσοστό περίπου 80% τους εμβολιασθέντες, συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση νόσησης, στην αποφυγή της αποδιοργάνωσης της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, και στην αποφυγή υπερκατανάλωσης φαρμάκων, νοσηλειών και ιατρικών επισκέψεων.

Ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, που αναφέρονται στη συνέχεια, ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος:

    σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών
    σε παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως:

    άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
    ανοσοκαταστολή λόγω κληρονομικότητας ή επίκτητου νοσήματος ή θεραπείας
    σε μεταμοσχευμένους
    σε κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ)
    σε χρόνιους νεφροπαθείς
    σε σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
    σε νευρομυϊκά χρόνια νοσήματα

    σε έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κυήσεως, λεχωείδες και θηλάζουσες
    σε παχύσαρκα άτομα με δείκτη Μάζας Σώματος > 40kg/m2
   σε παιδιά με μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας κλπ χρόνιων νοσημάτων (πχ kawasaki)
    σε άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, ή ηλικιωμένα άτομα ή νοσούντες
  σε “κλειστούς πληθυσμούς” π.χ. προσωπικό ιδρυμάτων με εσωτερικούς   τροφίμους, σε σχολές, ειδικά σχολεία, κλπ.
  στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους άλλους εργαζόμενους όλων των χώρων παροχής υπηρεσιών Υγείας, όπως και στο προσωπικό παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, που επισκέπτεται συχνά αυτούς τους χώρους

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη, ότι η κάλυψη (ανοσολογική απάντηση), επιτυγχάνεται περίπου σε δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εμβολίου, σημειώνει ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, σε αντίθεση με τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν σε περίπτωση νόσησης, ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Προσθέτει πως όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και απολύτως ασφαλή, εφ’ όσον τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης και διάθεσης (ψυχρή αλυσίδα και ημερομηνία λήξης).

Αναφορικά με τη χορήγηση – συνταγογράφηση εμβολίων και τον χώρο εμβολιασμού, αναφέρει:

Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, είναι γνωστό ότι έχουν μηδενική συμμετοχή, δηλαδή χορηγούνται δωρεάν στους πολίτες από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, εφ’ όσον έχουν συνταγογραφηθεί.

Οι Γιατροί, τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού τομέα, όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων (πλην των εργαστηριακών) έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης αντιγριπικού εμβολίου, στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο ΕΟΠΥΥ, καλύπτει επομένως το κόστος των αντιγριπικών εμβολίων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προτάθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Για τον υπόλοιπο πληθυσμό που επιθυμεί να εμβολιασθεί, χωρίς να ανήκει σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου το κόστος του εμβολίου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με δεδομένο, όμως το χαμηλό κόστος των εμβολίων που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά, (περίπου 6 ευρώ κατά μέσο όρο), προτρέπεται ο πληθυσμός να εμβολιασθεί, ακόμα και εάν δεν ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα τα άτομα που λόγω επαγγελματικών ή άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων βρίσκονται συχνά σε κλειστούς χώρους μαζικών εκδηλώσεων ή χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι εμβολιασμός μπορεί να διεξαχθεί από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Μονάδες ΠΕΔΥ, Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Ιδιωτικά Ιατρεία. Ο ΕΟΦ έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία μεγάλες ποσότητες αντιγριππικών εμβολίων, ενώ η συνολική ποσότητα θα ανέλθει περίπου σε 2,4 εκατ. εμβόλια έως το τέλος Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει περίπου 25.000 εμβόλια για ανασφάλιστους και άπορους των ομάδων υψηλού κινδύνου.

Σε ό,τι αφορά το υγειονομικό προσωπικό (ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό κλπ.) τονίζεται ότι θα πρέπει να εμβολιάζεται καθολικά, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι τεκμηριωμένων αντενδείξεων, για την αποφυγή ενδονοσοκομειακής διασποράς του ιού. Ο εμβολιασμός συνιστά ηθική υποχρέωση του προσωπικού απέναντι στο θεμελιώδες δικαίωμα ασφάλειας των ασθενών. Η καταγραφή του ποσοστού εμβολιασθέντων ανά Νοσοκομειακή ή άλλη Μονάδα αποτελεί δείκτη της επιτήρησης συμμόρφωσης των Επαγγελματιών υγείας στα μέτρα ελέγχου της διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και παράμετρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των Διοικήσεων. Το ποσοστό των εμβολιασθέντων θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την πρόσφατη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την επίτευξη ικανοποιητικής συλλογικής ανοσίας, απαιτείται εμβολιασμός του 75% τουλάχιστον των ατόμων μιας ομάδας υψηλού κινδύνου.

Για το θέμα μίλησε στον αέρα του FLY η κυρία Αγορίτσα Μπάκα, γιατρός και υπεύθυνη Γραφείου Επιστημονικών Συνεργατών του ΚΕΕΛΠΝΟ

{youtube}dxhLmKi0sMc{/youtube}