Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Ποιές οι εξαιρέσεις

Σε εφαρμογή της Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα: «Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 (ΑΔΑ: ΨΗΗΠ4653-ΥΙΖ)» η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει ότι αναστέλλεται πλήρως η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας (Καλαβρύτων 211, 22100 Τρίπολη) από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Στη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Υπηρεσία μας θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποείται με e-mail ή με επιστολή μας προς τον αιτούντα, και μόνο εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησής του.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία:
Καλαβρύτων 211, Τρίπολη
τηλ: 2710 225243
fax: 2710 242227
e-mail: [email protected]

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου
Αρχαιολόγος